Spolupráce s architekty

WoodBlocX je ideální i pro krajinotvorbu většího rozsahu. Rádi navážeme spolupráci se zahradními architekty a krajinářskými firmami.

Na počátku jsme se orientovali především na koncové maloobchodní zákazníky. To platí i dnes, nicméně jsme rádi, že roste i poptávka ze strany profesionálů – veřejných institucí, zahradních architektů a krajinářských firem.

Ve Velké Británii jsou stavby z WoodBlocX již po mnoho let součástí parků, škol, veřejných prostranství, bytových komplexů či nákupních center. Tvarově čisté linie se hodí kamkoliv a byť je dřevo spojováno spíše s rustikálním stylem, WoodBlocX zapadne i do super moderních prostor.

Na místním trhu nicméně začínáme sbírat první úspěchy. Kromě několika menších projektů pro veřejné instituce jsme realizovali zakázku na revitalizaci ostrůvku před vchodem na Ministerstvo zemědělství na pražském Těšnově či jsme dodali truhlíky pro komunitní zahradu v Modřanech. 

Více informací vám rádi sdělíme na +420 606 642 404 nebo nám napište na info@woodblocx.cz.

Revitalizace středového sloupu - Praha, Těšnov

MZE                

Zadání bylo opláštit středový sloup mezi dvěma schodišti a skrýt již dosluhující plastiky na jeho vrcholu. Plastiky nebylo možné díky vlastnickým poměrům odstranit

Samotná stavba trvala tři dny, během nichž jsme důkladně změnili vzhled hlavního vchodu na Ministerstvu zemědělství. Čtvrtý den nastoupili zahradníci a pátý den se povrch upravil proti sprejerům. Samotný projekt osázení vzešel z variantní studie, která úředníkům na MZE nabídla čtyři rozdílné návrhy.  

 

Vyvýšená zahrada - Londýn, vysokoškolské koleje

Urban Unite                

Zadání bylo vytvořit praktický a fukční prostor na střeše obytného komplexu.

Díky systému WoodBlocX, který je tvořen pěti velikostmi bloků spojovaných suchou cestou plastovými hmoždinkami a z výroby již nařezanými ukončujícími profily, byla stavba této střešní zahrady extrémně rychlá. Proces výstaby s sebou nesl minimální nároky na hluk a produkci odpadu.

Materiál byl na střechu dopraven na paletách jeřábem. 

 

McAleer & Rushe Ltd - UNITE Angel Lane

Angle Lane2

Podobně jako u předchozího projektu šlo i zde o vytvoření venkovního odpočinkového prostoru - tentokrát s krásnou vyhlídkou na Olympijský park královny Alžběty.

Konečný návrh projektu obsahoval deset vyvýšených záhonů, z čehož 8 bylo extrémně rozsáhlých a nepravidelného tvaru. Díky variabilitě sytému WoodBlocX jsme si mohli vše naprojektovat a připravit předem, takže na stavbě se vše jen složilo dohromady.

Základním omezením tohoto projektu byla absence jeřábů a vše se tedy na místo muselo vynosit ručně. Toto není pro WoodBlocX zásadní problém, nejtěžší komponenta váží cca 4 kg. 

Celou stavbu realizoval tým 6 lidí za týden s minimální produkcí odpadu, což byl v této téměř finální fázi celého projektu jeden ze zásadních požadavků.

Květináče - nákupní centrum WestfieldUrban Westfield

Zadání tohoto projektu bylo vnést zeleň do prostorů jednoho z největších nákupních center v Evropě - Westfield Stratford London. Projekt počítal s dřevěnými květináči, lavičkami a vymezením pěší zóny.

Dominantou projektu je stupňovitý květináč (lze-li to takto nazvat) na schodech u vchodu do centra. Protože tento prostor je extrémně rušný, bylo nutné palety s materiálem skladovat mimo místo realizace a bloky na stavbu nanášet postupně. Stavba proběhla opět velmi rychle bez omezení provozu centra.