Ochrana osobních údajů

Jak používáme cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. 

Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Např. právě díky cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci.

Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace. Tyto údaje na dalších stránkách načítají a doplňují a mohou tak uživatele trackovat. Cookies jsou tedy kritickou podmínkou pro funkční webovou analytiku.

Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.

Každý má samozřejmě možnost si cookies vypnout v nastavení prohlížeče nebo je smazat. Toto ale má za následek nemožnost využívat výhod výše popsané perzonalizace.

Odkazy na jiné stránky

Náš web může obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Jakmile kliknete na tyto odkazy a opustíte naše stránky, vstupujete na stránky, nad kterými my nemáme kontrolu. Tudíž nemůžeme být nadále zodpovědni za ochranu vašich údajů a informací, které na stránkách třetích stran poskytnete. Doporučujeme se tedy znovu informovat o způsobu práce a ochrany osobních údajů platných pro tyto stránky třetích stran. 

Kontrola vašich osobních údajů

Existují tyto způsoby, jak zabránit sběru a použití vašich osobních údajů:

 • kdykoliv jste požádáni o vyplnění nějakého formuláře na webu, využijte box s volbou zabraňující použití dat pro marketingové účely
 • pokud jste s využitím vašich dat pro marketingové účely již v minulosti souhlasili, můžete vaši volbu změnit a napsat nám ji na tento mail info@woodblocx.cz

Pokud to nevyžaduje zákon nebo nemáme vaše svolení, nikdy neprodáváme ani nedistribujeme vaše osobní informace třetím stranám. Na vyžádání váme můžeme zaslat informace o třetích stranách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. 

Pokud se o nějakých vašich osobních údajích, které shromažďujeme, domníváte, že jsou nesprávné nebo neúplné, sdělte nám to prosím co nejdříve na jakýkoliv z našich kontaktních údajů. V nejbližším možném termínu zjednáme nápravu.

Seznam cookies, které sbíráme

COOKIEPopis
CART Napojení na nákupní košík.
CATEGORY_INFO Shromažďuje informace o kategoriích, díky nimž se stránky při opakované návštěvě načtou rychleji.
COMPARE Položky, které jste si uložili do srovnání produktů.
CURRENCY Pamatuje si vaši volbu měny.
CUSTOMER Kódovaná informace vašeho zákaznického identifikátoru.
CUSTOMER_AUTH Informace o tom, zda jste aktuálně přihlášen ke svému účtu.
CUSTOMER_INFO Kódovaná informace vaší příslušnosti k zákaznické skupině.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Informace vaší příslušnosti k zákaznickému segmentu.
FRONTEND Vaše ID na serveru během návštěvy stránky.
GUEST-VIEW Umožňuje hostům editovat jejich zakázky.
LAST_CATEGORY Poslední navštívená kategorie.
LAST_PRODUCT Poslední zobrazený produkt.
NEWMESSAGE Signalizace obdržení nové zprávy.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Informace o obsahu vašeho košíku a historii přidávání produktů pro případ, že o ni požádáte.
POLL Identifikátor účasti v anketách, kterých jste se zúčastnili.
POLLN Informace o tom, jak jste v anketách hlasovali.
RECENTLYCOMPARED Položky, které jste v nedávné době srovnávali. 
STF Informace o produktech, které jste poslali přátelům.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Informace o tom, zda zákazník povolil cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS Výrobky, které jste v nedávné době zobrazili.
WISHLIST Kódovaný seznam výrobků, které jste předali do seznamu přání.
WISHLIST_CNT Počet výrobků ve vašem seznamu přání.

Jaká další data sbíráme?

Většinou shromažďujeme tato osobní data:

 • jméno
 • kontaktní informace včetně e-mailové adresy
 • demografické údaje jako je PSČ, zájmy a preference
 • další informace vztahující se k zákaznickým výzkumům a tvorbě obchodních nabídek

Pro úplný seznam cookies klikněte na  Seznam sbíraných cookies.

Co s těmito informacemi děláme

Shromažďujeme pouze ty informace, které nám pomáhají doručit zboží zákazníkovi a/nebo pochopit jeho potřeby, abychom mohli neustále zlepšovat naše služby. A nakládme s nimi takto:

 • Uchováváme je elektronicky pro naši potřebu.
 • Můžeme je používat ke zlepšování našich výrobků a služeb.
 • Můžeme občas nebo pravidelně posílat informační a propagační emaily o nových výrobcích, nabídkách, slevách nebo dalších věcech, o kterých se domníváme, že zákazník může mít zájem. Používáme jen ty adresy, které nám zákazníci poskytli.
 • Občas také tyto kontaktní údaje můžeme použít pro oslovení zákazníků za účelem zákaznického výzkumu. Získané informace pak můžeme použít pro vylepšení našich výrobků, služeb, optimalizaci webových stránek a pod..

Bezpečnost

Samozřejmě děláme vše pro to, aby vaše osobní informace nebyly zneužity. Aby nedošlo k úniku informací třetím stranám, máme je uloženy na zabezpečených serverech a nastaveny takové mechanismy, které zabraňují průniku třetích stran do našich systémů.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.