Ochrana soukromí & cookies

Načítání...

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Zakliknutím políčka "Přihlásit" / "Přihlásit k odběru" vyjadřuji jako subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa společností McBerg s.r.o. - obchodní společností pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.woodblocx.cz se sídlem Horní Chrášťany 42, Lhenice, 384 11, Netolice, IČO: 04145909, DIČ: CZ04145909. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 23837 (dále jen "společnost MB") jako správcem, a to za účelem zasílání marketingové komunikace týkající se obecných informací o novinkách (obecný newsletter), prostřednictvím e-mailu. Tento souhlas se zároveň považuje za souhlas se zasíláním zpráv reklamního charakteru a zpráv elektronické pošty. Souhlas uděluji na dobu až do odvolání.

Zároveň beru na vědomí, že ve smyslu příslušných právních předpisů může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů samostatně vyjádřit pouze osoba, která dosáhla věku 16 let, přičemž v případě nedovršení tohoto věku se vyžaduje souhlas zákonného zástupce dané osoby. V takovém případě není možné souhlas udělit, ale je třeba kontaktovat společnost MB na níže uvedené e-mailové adrese. Potvrzením svého souhlasu proto zároveň potvrzuji, že jsem dovršil(a) věk 16 let.

Tímto souhlasem nám dáváte možnost vám posílat newsletterové emaily, kde vás budeme informovat o aktuálních obchodních nabídkách. Email chodí většinou 1 - 2x měsíčně.

Informační povinnost správce

Správcem osobních údajů je společnost MB se sídlem Horní Chrášťany 42, Lhenice, 384 11, Netolice. Společnost MB vyjmenovala za svého pověřence pro ochranu osobních údajů Ing. Jaroslava Bergera, jednatele společnosti MB, e-mailová adresa info@woodblocx.cz, telefonní číslo +420 606 642 404.

Společnost MB lze kontaktovat:

 1. písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,
 2. elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo
 3. telefonicky na výše uvedeném čísle.

Právním základem zpracování osobních údajů je výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení GDPR").

Příjemcem osobních údajů jsou 

 1. společnost MB
 2. její partnerská společnost WoodBlocX Ltd., Munro Sawmills, Old Evanton Road, Dingwall, Ross-shire, Scotland, United Kingdom, IV15 9UN, Company Number - SC428120.
 3. The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

K přenosu osobních údajů do třetí země společnosti The Rocket Science Group ve Spojených státech amerických dochází v souladu s článkem 45 Nařízení GDPR, tj. na základě toho, že tato společnost je certifikovaným účastníkem rámce "EU-U.S. Privacy Shield".

Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení, pokud se domnívá, že je přímo dotčen na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo jinými příslušnými právními předpisy.

Subjekt údajů poskytuje své osobní údaje dobrovolně a má vůči správci právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů a (v) právo na přenosnost osobních údajů. Tato práva si subjekt údajů může uplatnit kontaktováním společnosti MB tak jak je uvedeno výše.

Příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, příslušný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

Jak používáme cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. 

Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Např. právě díky cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci.

Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace. Tyto údaje na dalších stránkách načítají a doplňují a mohou tak uživatele trackovat. Cookies jsou tedy kritickou podmínkou pro funkční webovou analytiku.

Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.

Každý má samozřejmě možnost si cookies vypnout v nastavení prohlížeče nebo je smazat. Toto ale má za následek nemožnost využívat výhod výše popsané perzonalizace.

Odkazy na jiné stránky

Náš web může obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Jakmile kliknete na tyto odkazy a opustíte naše stránky, vstupujete na stránky, nad kterými my nemáme kontrolu. Tudíž nemůžeme být nadále zodpovědni za ochranu vašich údajů a informací, které na stránkách třetích stran poskytnete. Doporučujeme se tedy znovu informovat o způsobu práce a ochrany osobních údajů platných pro tyto stránky třetích stran. 

Kontrola vašich osobních údajů

Existují tyto způsoby, jak zabránit sběru a použití vašich osobních údajů:

 • kdykoliv jste požádáni o vyplnění nějakého formuláře na webu, využijte box s volbou zabraňující použití dat pro marketingové účely
 • pokud jste s využitím vašich dat pro marketingové účely již v minulosti souhlasili, můžete vaši volbu změnit a napsat nám ji na tento mail info@woodblocx.cz

Pokud to nevyžaduje zákon nebo nemáme vaše svolení, nikdy neprodáváme ani nedistribujeme vaše osobní informace třetím stranám. Na vyžádání váme můžeme zaslat informace o třetích stranách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. 

Pokud se o nějakých vašich osobních údajích, které shromažďujeme, domníváte, že jsou nesprávné nebo neúplné, sdělte nám to prosím co nejdříve na jakýkoliv z našich kontaktních údajů. V nejbližším možném termínu zjednáme nápravu.

Seznam cookies, které sbíráme

COOKIE

Popis

CART

Napojení na nákupní košík.

CATEGORY_INFO

Shromažďuje informace o kategoriích, díky nimž se stránky při opakované návštěvě načtou rychleji.

COMPARE

Položky, které jste si uložili do srovnání produktů.

CURRENCY

Pamatuje si vaši volbu měny.

CUSTOMER

Kódovaná informace vašeho zákaznického identifikátoru.

CUSTOMER_AUTH

Informace o tom, zda jste aktuálně přihlášen ke svému účtu.

CUSTOMER_INFO

Kódovaná informace vaší příslušnosti k zákaznické skupině.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Informace vaší příslušnosti k zákaznickému segmentu.

FRONTEND

Vaše ID na serveru během návštěvy stránky.

GUEST-VIEW

Umožňuje hostům editovat jejich zakázky.

LAST_CATEGORY

Poslední navštívená kategorie.

LAST_PRODUCT

Poslední zobrazený produkt.

NEWMESSAGE

Signalizace obdržení nové zprávy.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Informace o obsahu vašeho košíku a historii přidávání produktů pro případ, že o ni požádáte.

POLL

Identifikátor účasti v anketách, kterých jste se zúčastnili.

POLLN

Informace o tom, jak jste v anketách hlasovali.

RECENTLYCOMPARED

Položky, které jste v nedávné době srovnávali.

STF

Informace o produktech, které jste poslali přátelům.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Informace o tom, zda zákazník povolil cookies.

VIEWED_PRODUCT_IDS

Výrobky, které jste v nedávné době zobrazili.

WISHLIST

Kódovaný seznam výrobků, které jste předali do seznamu přání.

WISHLIST_CNT

Počet výrobků ve vašem seznamu přání.

Jaká další data sbíráme?

Většinou shromažďujeme tato osobní data:

 • jméno
 • kontaktní informace včetně e-mailové adresy
 • demografické údaje jako je PSČ, zájmy a preference
 • další informace vztahující se k zákaznickým výzkumům a tvorbě obchodních nabídek

Pro úplný seznam cookies klikněte na  Seznam sbíraných cookies.

Co s těmito informacemi děláme

Shromažďujeme pouze ty informace, které nám pomáhají doručit zboží zákazníkovi a/nebo pochopit jeho potřeby, abychom mohli neustále zlepšovat naše služby. A nakládme s nimi takto:

 • Uchováváme je elektronicky pro naši potřebu.
 • Můžeme je používat ke zlepšování našich výrobků a služeb.
 • Můžeme občas nebo pravidelně posílat informační a propagační emaily o nových výrobcích, nabídkách, slevách nebo dalších věcech, o kterých se domníváme, že zákazník může mít zájem. Používáme jen ty adresy, které nám zákazníci poskytli.
 • Občas také tyto kontaktní údaje můžeme použít pro oslovení zákazníků za účelem zákaznického výzkumu. Získané informace pak můžeme použít pro vylepšení našich výrobků, služeb, optimalizaci webových stránek a pod..

Bezpečnost

Samozřejmě děláme vše pro to, aby vaše osobní informace nebyly zneužity. Aby nedošlo k úniku informací třetím stranám, máme je uloženy na zabezpečených serverech a nastaveny takové mechanismy, které zabraňují průniku třetích stran do našich systémů.